Beometal sirovine Beograd

Blue-Planet-Green-Earth-Concept-Illustration-Vector-08

tree-155183_640

ddddddddddddddddddd

Beometal sirovine doo je pre svega kompanija posvećena očuvanju životne sredine i širenju ekološke svesti.

Tradicija duga jednu deceniju je dokaz uspešne saradnje sa više stotina komintenata na području Republike Srbije.Obostrano zadovoljstvo i poverenje, koje nam ukazujete podstiče nas da se razvijamo i unapređujemo saradnju i kvalitet usluga.

Naša primarna delatnost je sakupljanje sekundarnih sirovina, obojenih metala kako iz industrije tako i od fizičkih lica i vraćanje u proces proizvodnje.

Cene metala se gotovo svakodnevno menjaju na svetskim berzama što direktno utiče na cenu otkupa.Ono što nas izdvaja od drugih je isplata odmah po preuzimanju i najviše cene koje smo u mogućnosti da Vam ponudimo.

Licencirani smo od strane nadležnog Ministrastva i posedujemo integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada koje važe na teritoriji Republike Srbije.

Posedujemo svu potrebnu opremu za bezbedno upravljanje otpadom, furgon vozila za neopasan otpad kao i vozila sa ADR sertifikatom za prevoz opasnog otpada.

Za sve preuzete količine otpada overavamo DKO (dokument o kretanju otpada) čime preuzimamo odgovornost i obavezu da će otpad biti zbrinut po najvišim evropskim standardima i u skladu sa aktuelnim zakonima o zaštiti životne sredine.

Kontakt Informacije

Beometal sirovine doo Beograd

Telefoni:

+381/60/454-3543

 +381/60/533-3543

Fax:

+381/11/238-1291

E-mail:

office@beometal.rs

reciklaya